Loading…

Beretning om en Reise foretaget efter allernaadigst Befaling i Aarene 1782 og 1783 med Fregatten Prøven, for at undersøge de i Danmark forfærdigede Søe-Længde Uhrer.

Med tillæg, indeholdende nogle paa Søen nyttige Observations-Methoder.

Forfatter: Paul de Løwnørn