Loading…

Om Kong Christiern den Andens forehafte Religions Reformation i Danmarck, samt flere til høybemeldte Konges og den Danske Kirke-Historie henhørende Materier.

Forfatter: Hans Gram