Loading…

Uforgribelige Tanker om de Steene, som ere fundne i Galle-Blæren hos det af denne Tiids Sygdom henfaldne Horn-Qvæg, om, og hvorvidt samme haver Deel i Sygdommen?

Forfatter: Georg Dethardings

Prev Next

Uforgribelige Tanker om de Steene, som ere fundne i Galle-Blæren hos det af denne Tiids Sygdom henfaldne Horn-Qvæg, om, og hvorvidt samme haver Deel i Sygdommen? - 1745

Serier: Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste

Undertitel:

Udgivelsesår: 1745 - 1745

Antal hæfter: 13

Forfattere:

  • + Eric Pontoppidan
  • + Hans Gram
  • + Ludvig Holberg
  • + Marcus Wöldike
  • + Christian Ludwig Scheid
  • + Bernhard Möllmann
  • + Georg Dethardings
  • + Balthas. Joh. Von Buchwald