Loading…

Kort Efterretning om en i Aaret 1744 ved Jægers-Priis Slott i en Høy funden, saakaldt Jette-Stuve, med fire deri liggende Beenradde, hvis Ælde undersøges efter Muelighed, dem til Behag, som elsker Landets Antiqvitæter.

Forfatter: Eric Pontoppidan

Serier: Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste

Undertitel:

Udgivelsesår: 1745 - 1745

Antal hæfter: 9

Forfattere:

  • + Eric Pontoppidan
  • + Hans Gram
  • + Joachim Friderich Ramus
  • + Marcus Wöldike
  • + Christian Ludwig Scheid
  • + Bernhard Möllmann